Styrelsen

Ordförande:  1år Harry Gustavsson

Vice ordförande :  

Sekreterare: 1år Lars-Erik Karlsson

Kassör: 2år Rolf Pettersson

Revisorer Albert Eriksson / Birre Nordin

Ledamot 1år  Keith Åsbom

Suppleant 1år Elisabeth Nordgren/2årChristianFredriksson

Festkommiten  Birre Nordin / Theres Lassen/Benny Skilhagen        

Valberedning  1år Peter Nordgren / Jan-olov Johansson

 

Kontakt

Lars-Erik Karlsson för hemsidan chevalasse@hotmail.com