STADGAR  

                                   SYFTE OCH INRIKTINING

Klubben namn country cruisers rudskoga (ccr)  CCR har sitt säte I Rudskoga.. CCR är en ideellsammanslutning vars syfte är att . Genom samverkan och aktiveterav lämplig artfrämja medlemmarnas intresse för amerikansk kultur och bilnostalgi

                                             MELEMSKAP

§1. Medlems avgiften är 200/person/år.medlem som beviljas inträde i augusti behöver endast betala halva medlemsavgiften för resterande av året,  dvs 100kr  .

§2.  18årsgräns på medlemskap

§3. För att bli medlemkrävs inge amerikansk bil men man ska vara bilentusiast och vara intresserad av dess nostalgi och kultur

                                            STÖDMEDLEM

§4. Stödmedlemmar betalar 100kr/person/år  . De får vara med på medlemsmöte med yttrande rätt men ej rösträtt har rätt till information angående klubbens aktiviteter

                                            PROVMEDLEM

§5. Provmedlem skall väljas in av medlemmarna närvarande vid medlemsmötet. Medlemöten för provmedlemsansökan skall hållas två gånger per år, ett i mars och ett i augusti.

Kontakt

Lars-Erik Karlsson för hemsidan chevalasse@hotmail.com