Medlemmar

          Namn                                       Adress                                                   

Almqvist Daniel                     Kallkjällgatan 11    681 60 Kristinehamn                            mobil : 0727470858 

Berglund Helene                     Babordsvägen 10   547 72 Otterbäcken                           mobil : 0706738700

Bergstedt Louise                     Ugglebol  pl 2435    68196 Kristinehamn                           mobil :  0736231091

Blomqvist  Folke                      Box  100   54502 Älgarås                                                   mobil:  0704695504                                                                                                                                                                    

Eriksson Albert                         Runnäsgården    54790 Gullspång                                    mobil:  0705209501

Fredriksson Kristoffer                Södra kyrkvägen 8 69370 Åtorp                                       mobil 0704136060

Gustavsson  Harry                    Eka 190    69394 Åtorp                                                     mobil:  0706878367

Johansson  Jan-olov                 Ugglebol 2345          68196 Kristinehamn                         mobil:  0736682382

Jonsson Lars                             Ugglebo 2437    68196 Kristinehamn                               mobil:  0705259927

Juhlin  Ewa                               Ugglebo 2437   68196  Kristinhamn                                   mobil:     0703949172

Karlsson  Ingela                        Sandviksvägen 7B    69152  Karlskoga                             mobil:  0736975417 

Karlsson Lars-Erik                    Gustavsgatan 8A      69134  Karlskoga                              mobil : 0730817832

Karlsson  Nils-erik                    Bergmästarvägen 3C  69152 Karlskoga                             mobil :0702417453

Lassen Therese                     Baggetorpsvägen4E  68891 Storfors                                  mobil 0722067615

Lloyd-Wilner Benny              Värmlands säby Udderud 68196 Kristinehamn                    mobil ;0703317386

Lloyd-Wilner Ingela              Värmnlands säby Udderud 68196 Kristinehamn                 mobil ;0703947923

Nordin Birre                         Stralsund 3   54792 Gullspång                                            mobil ;0707991596

Nordgren Elisabeth             Allmännavägen 23 54772 Otterbäcken                               mobil ;0703508152

Nordgren Peter                    Allmännavägen 23    54772 Otterbäcken                           mobil ; 07062624

Pettersson Carina              Grunnebacka  3311  68196 Kristinehamn                           mobil ; 0706316424

Pettersson Rolf                  Grunnebacka  3311  68196 Kristinehamn                           mobil : 0705816992

Skilhagen Benny              John Herdins väg7  54731 Gullspång                                  mobil : 0707256713

Torin Madeleine                 Sibbesvägen 12c  68151 Kristinehamn                              mobil 0736503793

Åsbom Keith                     Södra Kyrkvägen 11   69370 Åtorp                                     mobil : 0702009938

                                      STÖDMEDLEMMAR 

Brogren Ebon                  Marknadsgatan 4C  54831 Hova                                              mobil : 0706939345

Hassel Erge                    Älvstorp 8 54792 Gullspång                                                        mobil 0705569639

Jansson Karl-Henry      Mokärr 3  54792 Gullspång                                                           mobil : 0703265015

Keskiniva Teija              Östra lonntorp 630 69191 Karlskoga                                             mobil 0762424420

Nord Erika                      Kallkjällgatan 11 68160 Kristinehamn                                           mobil 0705640908

Wickström Birgitta       Källvägen 4E   71891 Frövi                                                             mobil : 0702660949

 

 

 

 

Kontakt

Lars-Erik Karlsson för hemsidan chevalasse@hotmail.com